Αποθήκη 80 τ.μ.

Καλαμαριά (Γενικά) (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
80 τ.μ. € 500 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 25 τ.μ.

Κάτω Τούμπα (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
25 τ.μ. € 480 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 200 τ.μ.

Μπότσαρη (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
200 τ.μ. € 300 / τ.μ. 0 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 78 τ.μ.

Κάτω Τούμπα (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
78 τ.μ. € 987 / τ.μ. 0 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 75 τ.μ.

Μπότσαρη (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
75 τ.μ. € 533 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 18 τ.μ.

Μπότσαρη (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
18 τ.μ. € 889 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 63 τ.μ.

Κάτω Τούμπα (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
63 τ.μ. € 921 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 80 τ.μ.

Κάτω Τούμπα (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
80 τ.μ. € 1.125 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 130 τ.μ.

Μπότσαρη (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
130 τ.μ. € 1.000 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 86 τ.μ.

Καλαμαριά (Γενικά) (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
86 τ.μ. € 2.209 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 41 τ.μ.

Μαρτίου (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
41 τ.μ. € 1.244 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση

Κατάστημα 80 τ.μ.

Βούλγαρη (Θεσσαλονίκη - Ανατολική)
80 τ.μ. € 1.013 / τ.μ. 1 Χώροι
προς πώληση
123